Perhetyö ja lastensuojelu

Tukea vanhemmille kasvatustehtävissä Jyvässeudulla

Hoivapörssi tarjoaa monipuolisia palveluita lapsiperheille Jyväskylän alueella. Perhetyöllä tarkoitetaan perheen voimavarojen, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemista sekä itsetunnon lisäämistä.

Tuemme ja kannustamme vanhempia lasten kasvatustehtävissä. Tärkeässä roolissa on lisäksi vanhemman ja lapsen sekä koko perheen sisäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Teemme myös yhdessä perheen kanssa arkielämään kuuluvia kodinhoidollisia tehtäviä. Lapsen hyvinvointi on perhetyön keskeisin tavoite.

Perhetyön tavoitteet – Hoivapörssi Oy

Perhetyön tavoitteet

  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen
  • Perheen elämänlaadun parantaminen ja arjen hallinta
Perhetyön tavoitteet – Hoivapörssi Oy
Perhetyö ja lastensuojelu – Hoivapörssi Oy

Palveluseteli­asiakkaat

Lapsiperheiden kotipalvelu on käytännön apua perheessä, kuten lastenhoitoa ja kodinhoitoon liittyviä asioita. Palvelua on mahdollista tilata kunnan myöntämällä palvelusetelillä. Apua voi saada lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tai omaishoidon tuen palvelusetelillä.
Sydämellä – Hoivapörssi

Työskentelemme yhteistyössä Jyväskylän kaupungin lastensuojelun kanssa, josta voi saada maksusitoumuksen.

Hoivapörssi ja perhetyö

Työntekijämme ovat käyneet perhetyön lisäkoulutuksen, joka oli räätälöity yrityksellemme. Koulutuksen järjesti Teracom Oy. Kouluttajina toimivat erityistason psykoterapeutti Petteri Sveins ja psykologi, psykoterapeutti Teemu Heino.
Hoivapörssi ja perhetyö