Hoivapörssi Oy Kotipalvelua
läpi koko elämän
Jyväskylän alueella

Vieritä sivua alas
Vieritä sivua alas
Leikkipuistossa lapsen kanssa – Hoivapörssi

Huolenpitoa erilaisiin elämän­tilanteisiin

Hoivapörssi Oy tarjoaa tukea kaikille ihmisille elämäntilanteisiin, joissa lisäapua tarvitaan. Esimerkiksi omaisen sairastuminen, erityislapsiperheen haasteet, mielenterveysongelmista toipuminen tai omaishoitajan uupumus ovat tilanteita, joiden kohdalla perheen voimavarat ovat koetuksella.

Tarjoamme lastenhoito- ja perhetyöpalvelut, kotihoito- ja kotisairaanhoitopalvelut, omaishoitajien lomituspalvelut sekä tukea saattohoitoon. Toimimme Jyväskylässä. Lisäksi toimialuettamme ovat lähikunnat esim. Palokka, Tikkakoski, Muurame, Vaajakoski ja Korpilahti.

Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä, kun haluat kuulla miten Hoivapörssi voi sinua ja perhettäsi auttaa.

Soita Hoivapörssin Merjalle tai laita viestiä yhteydenottolomakkeella.

Hoivapalvelua arjen avuksi

Lastenhoito – Hoivapörssi Oy

Lastenhoito

Luotettavat lastenhoitajamme auttavat perhettäsi arjessa, olipa kyse sairaan lapsen hoidosta tai muusta kotiavusta. Tuemme lapsiperheitä yksilöllisten tarpeiden mukaan lämmöllä ja vankalla ammattitaidolla.
Perhetyö ja lastensuojelu – Hoivapörssi Oy

Perhetyö ja lastensuojelu

Vanhempien tukeminen ja kannustaminen lasten kasvatuksessa on keskeinen osa perhetyötä. Lapsen hyvinvointi on perhetyön tärkein tavoite.
Erityislapsen hoito – Hoivapörssi Oy

Erityislapsen hoito

Lastenhoitajillamme on vahva ammattitaito erityislasten hoidosta. Hoitaja valitaan perheeseen aina huolella, jotta yhdessäolo on alusta asti luontevaa kaikille.
Kotisairaanhoito – Hoivapörssi Oy

Kotisairaanhoito

Haluamme tarjota mahdollisimman hyvää ja turvallista hoitoa kotiin. Säännölliset sairaanhoitajan tai lähihoitajan käynnit mahdollistavat ikääntyvän ja sairaan henkilön asumisen kotona pidempään.
Kotipalvelu – Hoivapörssi Oy

Kotipalvelu

Tarjoamme ystävällistä ja luotettavaa kotihoitoa erilaisiin elämäntilanteisiin muun muassa vanhuksille, pitkäaikaissairaille ja mielenterveyskuntoutujille. Hoitajillemme on aina kuntouttava työote, jonka tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä.
Omaishoitajapalvelu – Hoivapörssi Oy

Omaishoitaja­palvelu

Tarjoamme omaishoitajalomitusta pitkäaikaissairaiden ja erityislasten omaisille. Hoitajamme ovat sairaanhoitajia tai lähihoitajia, joten he voivat tehdä myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Valitsemme perheeseen sopivan hoitajan aina huolellisesti.
Saattohoito – Hoivapörssi Oy

Saattohoito

Hoivapörssin ammattitaitoinen ja empaattinen hoitaja kotona luo turvallisuutta saattohoitoon. Hän on apuna hoidettavalle sekä omaisille. Viimeisistä hetkistä kotona voi tulla ikimuistettava aika surusta huolimatta.

Toimintaperiaatteet ja arvot

Yhteisesti sopimamme, toimintaamme ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, ammatillisuus, kuntouttava ja positiivinen asenne sekä yhteistyö.
Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys – Hoivapörssi

Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys

Kunnioitamme asiakkaidemme itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä. Heidän tarpeensa ja toiveensa ovat kaiken toimintamme lähtökohta.
Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus – Hoivapörssi

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus

Hoitajat tuntevat hoitotyötä ohjaavat lait ja asetukset ja tietävät, miten se vaikuttaa toimintaamme. Hoitajat kohtelevat asiakkaitamme sekä heidän perheitään tasa-arvoisesti. Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti sekä heidän yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon.
Ammatillisuus – Hoivapörssi

Ammatillisuus

Henkilökuntamme on palvelutyöhön motivoitunutta, luotettavaa ja kokenutta. Kehitämme itseämme myös koulutuksilla. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta.
Kuntouttava ja positiivinen asenne – Hoivapörssi

Kuntouttava ja positiivinen asenne

Pyrimme ylläpitämään ja edistämään asiakkaan toimintakykyä. Tarjoamme suunnitelmallista hoitoa ja huolenpitoa.
Yhteistyö – Hoivapörssi

Yhteistyö

Palvelumme suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja tarvittaessa muiden hoitavien tahojen kanssa.
Kokonaisvaltaisuus – Hoivapörssi

Kokonaisvaltaisuus

Tuemme asiakkaitamme perheineen selviytymään kokonaisvaltaisesti arjessa. Meille jokainen asiakas on ainutlaatuinen yksilö.
Laiturlla metsälammella – Hoivapörssi

Hoitotyön laatu

Hoivapörssi Oy määrittelee hoitotyön laadun seuraavasti:
  • Sydämellä – Hoivapörssilaatua asiakkaille kuin myös heidän vanhemmilleen ja muille yhteistyökumppaneille
  • laatu on välittämistä ja ihmisten kohtaamista
  • laatu on avoin syli lapsiperheessä
  • laatu on hyvän huomaamista, jämäkkyyttä ja sovituista asioista kiinni pitämistä
  • laatu on turvallisia hoitajia, joiden kanssa on myös mukavaa
  • laatu on hyvää tiedotusta, turvallisuutta, toimivaa yhteistyötä, luotettavuutta sekä tulosten aikaansaamista
  • laatua on toimia työtä ohjaavien lakien mukaisesti
  • laatua on asiakkaiden hoito, työhöntarttumiskyky ja järjestelmällisyys
  • laatua on asiakkaan edun mukaisuus
  • laatua on hyvinvoiva henkilökunta
Sydämellä – Hoivapörssi

Hoivapörssi on saanut Kotityöpalvelun laatulautakunnan myöntämän sertifikaatin vuonna 2015.